Articole Gospodarie by

logo butoaie inox

Noi reglementări de la ANPC, în ceea ce privește procedurile de soluționare alternativă a litigiilor și insolvență a persoanelor fizice

Noi reglementări de la ANPC, în ceea ce privește procedurile de soluționare alternativă a litigiilor și insolvență a persoanelor fizice

Pentru o intensificare a activității Direcțiilor de Soluționare Alternativă a Litigiilor – SAL și de Insolvență a Persoanelor Fizice, din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), au fost emise două ordine al președintelui instituției, menite să să fluidizeze comunicarea dintre cele două direcții și consumatori, în piață.
Astfel, a fost dispusă afișarea de către operatorii economici care activează pe teritoriul României, în contact direct cu consumatorul-persoană fizică, a unei plachete speciale, menită să atragă atenția asupra procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor – SAL și asupra Platformei SOL a Comisiei Europene, cu același rol, în cazul comerțului online.

Totodată a fost dispus ca, pentru corecta informare a consumatorilor și pentru a le oferi acestora posibilitatea de a afla informații referitoare la modul în care pot avea acces la procedurile legale privind insolvența persoanelor fiziceprestatorii de servicii financiar-bancare și nebancare, precum și casele de amanet să aibă obligația de a afișa o placheta specială, informativă, în acest sens.

Scopul amplasării acestor înscrisuri, la loc vizibil, în spațiul de comercializare sau de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, este acela de a înlesni accesul consumatorilor la entitatea de soluționare alternativă a litigiilor, din cadrul ANPC, și la procedurile de tip SAL, în vederea soluționării pe cale amiabilă a reclamațiilor acestora, precum și, după caz, la procedura de insolvență a persoanelor fizice.

Plachetele, care vor fi realizate prin grija comerciantului sau prestatorului de servicii, vor avea o grafică unitară, modelele putând fi descărcate de pe site-ul ANPC, la linkul https://tinyurl.com/plachetafizicaSAL – pentru SAL – și la linkul https://tinyurl.com/pictogramaINSOLVENTA – pentru insolvența persoanelor fizice.

În cazul comercianților care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi on-line şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, la servicii turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce – comerţ electronic, aceștia sunt obligați să afișeze pe prima pagină a site-ului – home page, pe bara de menu a paginii, pictogramele care promovează procedura SAL, la linkul https://tinyurl.com/pictogramaSAL sau Platforma SOL a Comisiei Europene -ec.europa.eu/consumers/odr. Aceasta este platforma europeană de soluționare online a litigiilor.

De asemenea, prestatorii de servicii financiar-bancare și nebancare precum și casele de amanet care administrează site-uri de vânzări produse și servicii sunt obligați să afișeze pe prima pagină a site-ului placheta de la link-ul https://tinyurl.com/plachetaINSOLVENTA, sub forma unei pictograme.

De la prevederile acestui ordin, sunt exceptați comercianții care activează în domeniile pentru care sunt constituite entități SAL specifice, conform prevederilor actelor normative privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, adică sistemul bancar și cel financiar non-bancar.
Ca urmare a publicării acestor ordine în Monitorul Oficial, comisarii ANPC vor putea verifica, după scurgerea termenului de 45 de zile, modul în care au fost puse în practică prevederile sale.

În acest context, ANPC le mulțumește primilor operatori economici care au și încheiat, cu instituția, un protocol prin care își asumă promovarea și utilizarea structurilor și procedurilor de tip SAL, pentru rezolvarea potențialelor diferende cu consumatorii. Aceștia sunt Altex, emag.ro și vola.ro, unii dintre ei deținând și magazine staționare și platforme de vânzare online.

ORDIN nr. 449 din 31 mai 2022privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor

EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 19 iulie 2022

Având în vedere:– art. 7,19, 20 și art. 25 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, cu modificările ulterioare;– art. 1 alin. (1) și art. 66 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul nr. 5.286 din 31.05.2022 întocmit de Direcția de soluționare alternativă a litigiilor,președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Pentru a asigura accesul facil al consumatorilor la entitatea de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și la procedurile de soluționare alternativă a litigiilor – procedurile SAL, în vederea soluționării alternative a reclamațiilor acestora, comercianții au obligația să afișeze placheta informativă prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Placheta prevăzută la alin. (1) va fi realizată prin grija comerciantului, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, și se afișează în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, lângă casa de marcat ori lângă orarul de funcționare, în spațiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion.Articolul 2(1) Comercianții care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi online și/sau publicitate la produse și/sau servicii, la servicii turistice, de comercializare de pachete turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce – comerț electronic, sunt obligați să afișeze pe prima pagină a site-ului – home page pictogramele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.(la 18-03-2023, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 11 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 16 februarie 2023 )(2) Pictogramele prevăzute la alin. (1) vor avea dimensiunea de 250 (L) x 50 (H) pixeli și vor avea asociat câte un link cu referință externă către secțiunea SAL din cadrul paginii oficiale a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor – https://anpc.ro/ce-este-sal/, respectiv către Platforma SOL a Comisiei Europene – ec.europa.eu/consumers/odr.(3) Placheta prevăzută la art. 1 și pictogramele prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi descărcate gratuit de pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, prin accesarea link-ului: https://anpc.ro/ce-este-sal/.Articolul 3Sunt exceptați de la prevederile prezentului ordin comercianții care activează în sectoarele/domeniile pentru care sunt constituite entități SAL specifice, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, cu modificările ulterioare.Articolul 4Reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin în termen de 45 de zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
Horia-Miron Constantinescu
București, 31 mai 2022.Nr. 449.Anexa nr. 1*)*) Modelul plachetei este reprodus în facsimil.Dimensiunea minimă a plachetei ce urmează a fi afișată conform art. 1 alin. (2): 16 cm x 16 cm.Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.Placheta este gratuită.(la 18-03-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 11 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 16 februarie 2023 )Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

×